Wie zijn we?

Met De Hoge Kouter, Bemok, Zonnebloem en De Kindervriend als zorgpartner, vormen wij samen een netwerkorganisatie in Zuid-West-Vlaanderen.

Door onze nauwe samenwerking, streven we naar een totaalaanbod aan zorg en ondersteuning voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen, met (een vermoeden van) een beperking.


Waarvoor staan we?

Totaalaanbod in Zuid-West-Vlaanderen

We streven naar een totaalaanbod aan zorg voor alle minderjarigen. De differentiatie in het aanbod  van de partners, staat garant voor een naadloze en flexibele overgang tussen verschillende zorgvormen.

Samen groeien in een veranderend zorglandschap

Door een aantal evoluties de laatste jaren, werd het zorglandschap intussen serieus omgewoeld. Maar ook nieuwe tendensen volgen in de toekomst. Samen zijn we sterk, en kunnen we ons beleid en inhoudelijke werking hierop afstemmen, zodat we vandaag klaar zijn voor de uitdaging van morgen.

Kwalitatieve zorg onder het motto ‘sharing is caring’

Kennis en expertise worden gedeeld, ervaring en kwaliteit worden gebundeld,  in functie van de goede werking van de verschillende partners.

Efficiëntie en innovatie

We werken op verschillende domeinen samen, op het zorginhoudelijke vlak, maar ook op de ondersteunende domeinen en processen.  Hier willen we vooral innovatief, efficiënt en kostenbesparend te werk gaan, zodat tijd en middelen maximaal naar de zorg kunnen gaan.

Geen fusie, maar een doorgedreven samenwerking tussen de regionale partners.

Het doel is de eigen werking te optimaliseren door samen te werken. We streven naar een verregaande coöperatie met respect voor het unieke karakter van elke organisatie.